Tổng hợp đam mỹ hay :v

List sau là những đam mỹ đủ các thể loại mà chủ nhà đọc qua và thấy hay nên lưu lại ^^

axis-powers-hetalia-full-154074

  1. Thiên Toán
  2. Thê Vi Thượng
  3.  Thế Giới Này Điên Rồi
  4. Kim Tiền Bang
  5. Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền
  6. Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
  7. Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
  8. Thủy Thanh Tích Tích
  9. Kịch Bản Không Phải Như Vậy
  10. Âm thân
  11. Người điên
  12. Tàm thực
  13. Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa (vì link wordpress đã đóng nên dẫn tạm link này)
  14. Ái tại đồ thư quán
  15. Lừa dối
  16. Trọng sinh chi cưu triền
  17. Cạnh kiếm chi phong
  18. Những chuyện kì quái ở trường trung học Cổ Long
  19. cập nhật tiếp…
Advertisements