Shin Shin Ciel!

Fic chính chủ, vui lòng dẫn link và thông báo khi mang đi! Cảm ơn!

Phần Vtrans:

Phần fic riêng của chủ nhà:

Phần oneshot tùy hứng:

Kho truyện:

Advertisements