Shortfic DaiMao

Fic chính chủ, vui lòng dẫn link và thông báo khi mang đi! Cảm ơn!

Series DaiMao – Dấu ba chấm!

Phần oneshot lẻ:

  1. Aozora!
  2. Cầu…….HÔN!
  3. Chuẩn công……Daichan!
Advertisements